Nie wstydź się
miłowania, tworzenia,
dorastania

K.K.Baczyński

Rozwijamy

umiejętności

Pobudzamy umysły

Uczymy z pasją

arrow
arrow

22 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor Małgorzata Kozak-Zasadni podziękowała gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za całoroczną pracę dydaktyczną i wychowawczą, a Uczniom pogratulowała wspaniałych wyników w nauce, życząc im udanych, bezpiecznych wakacji.