Nie wstydź się
miłowania, tworzenia,
dorastania

K.K.Baczyński

Rozwijamy

umiejętności

Pobudzamy umysły

Uczymy z pasją

arrow
arrow
2 października uczennice Karolina Jachimczyk, Małgorzata Szydłowska i Karolina Ogonowska w związku z otrzymaniem tytułu laureata pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjanci w służbie historii", uczestniczyły w gali finałowej zorganizowanej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Uczennice do konkursu przygotowała Pani Agata Stankiewicz oraz podkom. Franciszek Gawlik.
Podczas uroczystości dyplomy uczestnikom konkursu wręczyli wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma i zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.
Wyjazd edukacyjny na Białoruś i Ukrainę śladami historii policjantów Policji Państwowej na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej
Dzień 1
Pierwszy dzień naszej wyprawy został poświęcony miastu Grodno. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zabytkowego cmentarza katolickiego z grobami żołnierzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919 -1921 oraz obrońców Grodna 1939 r.