AKTUALNOŚCI


Jesteśmy jedyną szkołą w Małopolsce, która podpisała porozumienie w sprawie współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.


 Porozumienie określa zasady współpracy przy realizacji zadań na rzecz edukacji, propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu w szczególności do klas mundurowych.
Uczniowie klas mundurowych uczestniczą w cotygodniowych zajęciach  w szkole realizując przedmiot „Kształcenie ogólnopolicyjne” oraz uczestniczą w zajęciach praktycznych KWP w Krakowie według harmonogramu.
Harmonogram wizyt uczniów XVI LO w ramach porozumienia pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, a Dyrektorem XVI LO obejmuje następujące tematy:


KLASA I
1.Musztra policyjna oraz prezentacja sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu OPP. ( Oddział Prewencji Policji w Krakowie)
2.Funkcjonowanie Policyjnej Izby Dziecka. (Oddział Prewencji Policji w Krakowie)
3.Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne. (Wydział  Prewencji KWP)
4.Patologie społeczne. (Wydział  Prewencji KWP)
5.Podstawowe zagadnienia dotyczące kryminalistyki. (Laboratorium Kryminalistyczne KWP)
6.Musztra policyjna oraz obserwacja ćwiczeń pododdziałów zwartych policji. (Oddział Prewencji Policji w Krakowie)


KLASA II
1.Musztra policyjna . (Oddział Prewencji Policji w Krakowie)
2.Funkcjonowanie PDOZ. (Wydział Konwojowy KWP)
3. Przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. (Wydział Ruchu Drogowego KWP)
4. Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. (Wydział Prewencji Policji w Krakowie)
5. Zadania realizowane przez policjantów SPAP o raz pokaz sprzętu specjalistycznego. (Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji)
6. Musztra policyjna oraz obserwacja ćwiczeń pododdziałów zwartych policji. (Oddział Prewencji Policji w Krakowie)


KLASA III
1.Musztra policyjna . (Oddział Prewencji Policji w Krakowie)
2.Funkcjonowanie Komisariatu Policji oraz zapoznanie z zasadami realizowanymi przez WPA. (Komisariat Policji VIII W Krakowie)
3.Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w policji. (Wydział  Kadr i Szkolenia KWP)
4.Funkcjonowanie Szkoły Policji. (Szkoła Policji w Katowicach)