AKTUALNOŚCI

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • życzliwa i twórcza atmosfera
 • nauka na jedną zmianę - od 8.00 do 15.00
 • przyjazne grono pedagogiczne
 • nauka z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych
 • szkoła dla ucznia a nie moloch edukacyjny
 • dyplomowani nauczyciele - egzaminatorzy OKE
 • 2 sala gimnastyczne, 5 boisk sportowych "Orlików", sala fitness, siłownia
 • wymiany międzynarodowe i projekty edukacyjne: ERASMUS+, International School Project in the Framework of the OWHC CEER, Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży
 • działalność w Samorządowej Lidze Mistrzów dla samorządów szkół krakowskich - najlepszy samorząd w Krakowie w roku 2017/2018
 • wolontariat i udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach krwiodawstwa
 • dziennikarstwo na platformie Junior Media
 • rozwijanie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych
 • wspieranie pasji i zainteresowań naszych uczniów
 • cykliczne imprezy szkolne: "Festiwal Radości", "Urodziny Baczyńskiego", "Noc w szkole".