Nie wstydź się
miłowania, tworzenia,
dorastania

K.K.Baczyński

Rozwijamy

umiejętności

Pobudzamy umysły

Uczymy z pasją

arrow
arrow

      
13 grudnia odbył  się apel klas policyjno-wojskowych, na który obecny był  Komendant Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego wraz  z instruktorami. Za sprawności zdobyte podczas obozu sportowo – szkoleniowego kadra szkoleniowa wręczyła jego uczestnikom certyfikaty i odznaczenia złote, srebrne i brązowe.

     
16 grudnia uczniowie klasy 1d policyjno- wojskowej i klasy 2b  realizujących projekt „Żołnierze w służbie historii” uczestniczyli w zajęciach na terenie Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” .

       

Nasza Szkoła postanowiła wesprzeć XIX edycję Szlachetnej Paczki. Wspólnie wybraliśmy rodzinę, Panią Stanisławę. Spośród wówczas dostępnych rodzin urzekła nas jej sytuacja biedy. Mimo swojego położenia życiowego okazała się niezwykle skromna w oczekiwaniach i marzeniach.