DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców przy XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie posiada własne konto, na które można dokonywać wpłat na Fundusz Pomocy Szkole.

Nowy numer konta obowiązuje od 01.09.2015 r: 22 1240 2294 1111 0000 3719 4215

Zachęcamy skarbników klasowych do skorzystania z tej formy płatności.