DLA UCZNIÓW

Wszelkie informacje o nowej maturze, opracowane dla każdego przedmiotu, można znaleźć na stronach:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

http://cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna OKE dla województwa małopolskiego
ul. Focha 39, 30-119 Kraków
http://www.oke.krakow.pl/index_old.html

Portal Oświata:
http://www.oswiata.org.pl

Portal Interklasa:
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony

Zapraszamy również na Platformę Edukacyjną XVI LO.