NASZE PASJE

W XVI LO działa Kółko Teatralne, skupia ono chętnych ze wszystkich klas. Stwarza młodzieży możliwość twórczego rozwijania zainteresowań teatralnych, recytatorskich, plastycznych. Uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i pasje. Pracując w kółku teatralnym, młodzi aktorzy, muszą nauczyć się pracy w grupie, komunikowania się w różnych sytuacjach, obowiązkowości. Każdego roku przygotowujemy jeden większy spektakl. O tym, co będziemy wystawiać w danym roku, decyduje cały zespół. Ostatnio wykorzystujemy repertuar klasyczny, np. wystawialiśmy sztukę według Moliera, „Mieszczanin szlachcicem”, „Moralność pani Dulskiej” G. Zaporskiej. W realizacji przedstawienia pomagają nam profesjonaliści, współpracujemy między innymi z aktorem Teatru Ludowego Jarosławem Szwecem. Nasze inscenizacje, wywołują zawsze bardzo pozytywne reakcje publiczności, miłe komentarze i pochwały. To jest zachętą do dalszej pracy. Oprócz klasycznych przedstawień teatralnych Koło przygotowuje również widowiska np. o K.K Baczyńskim- patronie naszej szkoły. Nasze kółko teatralne to alternatywa dla biernego i mało pożytecznego spędzania czasu przy komputerze. Uczniowie dzięki takim zajęciom otwierają się emocjonalnie, uwrażliwiają i mogą wyrazić siebie.