LOK

KOŁO

SZKOLNE

W trosce o ciągłe wzbogacanie i uatrakcyjnianie naszej oferty edukacyjnej, szczególnie dotyczącej klas o profilu mundurowym, w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 19 w Krakowie, przebudowano i wyposażono w specjalistyczny sprzęt dwie nowe sale lekcyjne. Pierwsza do nauki podstaw strzelectwa sportowego, a druga wyposażona w specjalistyczną matę do nauki podstaw samoobrony i fitnessu.

W związku z otwarciem nowej strzelnicy pneumatycznej, w 2015 roku powstała inicjatywa stworzenia Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie, skupiająca społeczność uczniowską liceum oraz gimnazjum działającego w naszej placówce. Wraz z podjęciem uchwały o założeniu SK LOK, wybrano zarząd i władze koła, w skład których weszli uczniowie XVI Liceum ogólnokształcącego, na co dzień kształcący się w klasach o profilu policyjno – wojskowym. Opiekunem koła został Dariusz Tylek – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania fizycznego. Podstawą działalności naszego koła, jest zgodnie z regulaminem LOK, kultywowanie tradycji patriotycznych i obronnych oręża polskiego, a przede wszystkim popularyzacja wśród młodzieży strzelectwa sportowego, kształtowanie u uczniów pozytywnych cech charakteru, stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a także przygotowanie do udziału w rywalizacji sportowej i startów w zawodach strzeleckich.

Nasza strzelnica jest w pełni zautomatyzowana, wyposażona w elektryczne transportery tarcz, oraz sześć stanowisk strzeleckich. W treningach na strzelnicy może brać udział każdy uczeń, który wstąpi w szeregi Szkolnego Koła LOK, opłaci składki członkowskie, zapozna się z regulaminem strzelnicy oraz przepisami dotyczącymi obchodzenia się z bronią i zachowaniem na strzelnicy.