PCK

SZKOLNE KOŁO

Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Od dwudziestu lat szkolne koło PCK współpracuje z hutniczym klubem HDK. Wspólnie organizujemy na terenie szkoły Akcje krwiodawstwa. Początkowo odbywała się jedna Akcja w roku szkolnym, obecnie odbywa się trzykrotnie.

Od dłuższego czasu uczestniczymy w Finale WOŚP współpracując ze sztabem w NCK-u. Jednocześnie organizujemy wewnątrzszkolny Finał WOŚP w trakcie, którego przeprowadzamy licytację fantów. Współpracujemy z Hospicjum Św. Łazarza kwestując na krakowskich cmentarzach. Również pomagamy w sprzedaży cegiełek w postaci świątecznych kartek. Uczestniczymy w Akcjach „Góra Grosza”. Organizujemy zbiórki żywności dla potrzebujących. Wielokrotnie braliśmy udział w Akcji „Świąteczna Paczka”.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18 lat do kolejnej Akcji Krwiodawstwa na terenie XVI LO. Czekamy na uczniów, absolwentów, harcerzy nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców a także osoby chętne niezwiązane ze szkołą.

Szkolne koło PCK dziękuje wszystkim dawcom krwi, którzy przystąpili do Akcji. Osoby, które tym razem nie mogły oddać krwi zapraszamy 10 marca 2020 roku.


Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18 lat do kolejnej Akcji Krwiodawstwa na terenie XVI LO. Czekamy na uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców a także osoby chętne niezwiązane ze szkołą. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości, być zdrowym , po lekkostrawnym śniadaniu, dzień wcześniej dużo pić wody i dobrą wolę czynienia dobra dla innych. Akcja odbędzie się 21.03.19. ( czwartek ) w sali nr 33 od godz. 9.00-12.00.