PCK

SZKOLNE KOŁO

Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Od dwudziestu lat szkolne koło PCK współpracuje z hutniczym klubem HDK. Wspólnie organizujemy na terenie szkoły Akcje krwiodawstwa. Początkowo odbywała się jedna Akcja w roku szkolnym, obecnie odbywa się trzykrotnie.

Od dłuższego czasu uczestniczymy w Finale WOŚP współpracując ze sztabem w NCK-u. Jednocześnie organizujemy wewnątrzszkolny Finał WOŚP w trakcie, którego przeprowadzamy licytację fantów. Współpracujemy z Hospicjum Św. Łazarza kwestując na krakowskich cmentarzach. Również pomagamy w sprzedaży cegiełek w postaci świątecznych kartek. Uczestniczymy w Akcjach „Góra Grosza”. Organizujemy zbiórki żywności dla potrzebujących. Wielokrotnie braliśmy udział w Akcji „Świąteczna Paczka”.

Szkolne koło PCK dziękuje wszystkim, którzy zgłosili gotowość oddania krwi 9 stycznia.
Do Akcji przystąpiło 17 ochotników. Po kwalifikacji lekarza krew mogło oddać 8 osób.
Łącznie oddano 3600 ml krwi.
Szczególnie cieszy fakt, że absolwenci nie zapominają o szkolnych Akcjach i nadal w nich uczestniczą.
Na kolejną Akcję zapraszamy 21 marca 2019 roku.

                                                                              opiekun koła PCK - Barbara Borgiasz


      We wtorek 6 marca na terenie szkoły odbyła się 51 Akcja Krwiodawstwa. Jak co roku, dzięki współpracy koła PCK pod kierunkiem  Barbary Borgiasz i klubu HDK organizowane są trzy  Akcje. Pierwsza z nich odbyła się 25.IX.2017 , druga 20. XII.2017, a trzecia 6.III.2018 roku.