WYDARZENIA W BIBLIOTECE

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I i II XVI LO w Krakowie do udziału w konkursie plastycznym  „W magicznym świecie fantasy”. Konkurs nawiązuje do ostatniej wystawy w bibliotece o seriach fantasy oraz do Światowego Dnia Czytania Tolkiena, który obchodziliśmy w marcu. Mamy nadzieję, że propozycja tego konkursu pozwoli Wam, konstruktywnie wykorzystać czas oraz stanie się okazją do kreatywnych działań w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
                                                Życzymy powodzenia!

 „W magicznym świecie fantasy”
regulamin konkursu plastycznego

1.    Postanowienia ogólne:
Konkurs plastyczny organizuje biblioteka szkolna dla uczniów klas I i II XVI LO w Krakowie         
2.    Cele konkursu:
Konkurs ma na celu popularyzację literatury fantasy, pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej oraz umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu.
3.     Temat:
Praca powinna przedstawiać osobę, scenę lub zdarzenie związane  z ulubioną książką fantasy
4.     Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy przygotowują prace w dowolnej technice plastycznej. Prace mają być wykonane samodzielnie. Zgłoszona na konkurs praca musi być czytelnie opisana na odwrocie  (imię, nazwisko, klasę oraz autora i tytuł książki do której wykonana jest ilustracja).
5.     Terminy:
 Prace należy złożyć w bibliotece w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły
6.     Ocena, nagrody i promocja:
 Oceny prac konkursowych dokona jury. Prace będą oceniane pod względem: oryginalności ujęcia tematu, poziomu artystycznego, staranności i samodzielności wykonania,  zgodności z tematem.
Zwycięzcy  konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w bibliotece.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!


 

 

 

 

"Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska: z jednej strony biblioteka gości u siebie Internet, co widać w czytelniach, z drugiej - Internet jest gospodarzem biblioteki. W sieci znajdują się ogromne ilości informacji, całe archiwa historii łacińskiej".

Umberto Eco

„Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat poczęty w umyśle pisarza przenika do umysłu… Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana.”

 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego".

Jan Paweł II