O SZKOLE

XVI Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia na mocy decyzji Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 20 VI 1970 r. Uroczyste otwarcie nowopowstałej na osiedlu Willowym 35 szkoły, miało miejsce 1 września 1971 roku. Utworzono wówczas klasy o profilach: ogólnym, humanistycznym, matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym. Pierwsi absolwenci opuścili szkolne mury w roku 1975.

W kolejnych latach utworzone zostały klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego oraz o profilu pedagogicznym. W 1987 roku powstała pierwsza pracownia komputerowa. Od 1992 r. wdrażano programy klas autorskich. Były to klasy: o profilu biologiczno-chemicznym z "Ekologią i ochroną zdrowia" oraz o profilu informatyczno-fizyczno-matematycznym. W tym samym roku liceum nawiązało współpracę z Fundacją Stefana Batorego i wprowadzono w klasach pierwszych przedmiot przedsiębiorczość. A w roku 1996 w klasach II rozpoczęto nauczanie przedmiotu "Edukacja Konstytucyjna i Obywatelska". Oferta dydaktyczna szkoły jest systematycznie rozszerzana aż do dnia dzisiejszego. Ważnym wydarzeniem z historii szkoły jest uzyskanie zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na zorganizowanie na jej terenie Niemieckiego Egzaminu Językowego DSD. Pierwszy taki egzamin odbył się w 1999 r. W roku szkolnym 2011/2012 jako jedyna szkoła w Krakowie otwieramy klasę dwujęzyczną z językiem niemieckim.

Dnia 3 marca 1977 r. odbyła się ceremonia nadania szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wręczenia sztandaru uczniom. W 1993 r. XVI LO współorganizowało pierwszy ogólnopolski konkurs recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W roku 1998 wybrano logo liceum i wykonano exlibris biblioteki szkolnej.

Szeroka współpraca międzynarodowa została zapoczątkowana w 1981 r. wyjazdem naszej młodzieży do Padeborn w Niemczech. W ten sposób rozpoczął się cykl kontynuowanych i systematycznie rozszerzanych spotkań ze szkołami w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Izraelu. Od 2008 roku regularnie gościmy w naszych murach młodzież z Izraela, realizując projekt „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Nasza młodzież mogła uczestniczyć w wymianach i poznawać języki i kulturę innych narodów. Dzięki trwającej od 2000 r. współpracy "Szesnastki" z Hellenstein-Gymnasium na terenie Badenii-Wirtembergii uczniowie mieli możliwość skorzystania ze stypendium językowego ufundowanego przez niemieckiego partnera.

XVI Liceum współpracowało i współpracuje z różnymi uczelniami wyższymi. Po raz pierwszy nawiązano taką współpracę ze Szkołą Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 1992, rok później rozpoczęły się kontakty z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 r. w ramach współpracy z Politechniką Krakowską, AGH oraz Akademią Rolniczą nasi uczniowie w ramach łączonego egzaminu dojrzałości mieli możliwość otrzymania indeksów tych uczelni bez zdawania dodatkowych egzaminów. Od 2008 r. XVI Liceum Ogólnokształcące jest szkoła partnerską Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nasze klasy humanistyczne i pedagogiczne uzyskały w ten sposób opiekę pracowników naukowych Instytutu Historii i Instytutu Pedagogiki tejże uczelni, a studenci miejsce praktyk zawodowych.

W bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera, Komendą Wojewódzką Policji oraz 16. Batalionem Powietrzno-Desantowym, co umożliwia powstanie klasy z elementami edukacji obronnej. Dzięki nawiązanej współpracy z Katedrą Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Instytutem Konfucjusza tworzymy klasę z edukacją kulturową, a nasi uczniowie mają możliwość zgłębiania tajników języka chińskiego.

W 1999 r. szkoła zakwalifikowała się do programu Sokrates Comenius i uczestniczy w nim do dnia dzisiejszego. Dzięki temu młodzież "Szesnastki" ma możliwość spotkań i współpracy z różnymi szkołami w całej Europie, w Bułgarii, Rumunii, Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Niemczech.W ramach współpracy z Zakonem Cystersów od 2007 r. przyznawane są stypendia ojców Cystersów dla najlepszych uczniów. Wspólnie z Białymi Mnichami z Mogiły organizujemy corocznie Konkurs Wiedzy o Cystersach.

Szkoła stara się również nie tracić kontaktu ze swoimi absolwentami - wielu spośród nich chętnie odwiedza szkole mury i dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszymi kolegami. Również w gronie pedagogicznym mamy licznych absolwentów, którzy opuścili "Szesnastkę" w ciągu tych 40 lat…