O SZKOLE

1970/1971

 • 20 czerwca – Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołuje do życia XVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 37 na osiedlu Willowym 35.

 • 1 września – Uroczyste otwarcie liceum z następującymi profilami: ogólnym, humanistycznym, matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym.

 • Rozpoczęto nauczanie języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i łaciny.

1971/1972

 • 1 września – Uroczyste otwarcie liceum z następującymi profilami: ogólnym, humanistycznym, matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym. Rozpoczęto nauczanie języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i łaciny.

1974/1975

 • Pierwsi absolwenci opuszczają mury szkolne.

1975/1976

 • Wprowadzenie klas z poszerzonym programem języka niemieckiego.

1976/1977

 • 3 marca – Nadanie szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 • 3-5 marca – Uroczyste obchody nadania imienia: odsłonięcie tablicy pamiątkowej i popiersia patrona, sesja naukowa.

 • Zainicjowano coroczne obchody Dni Patrona.


1980/1981

 • Obchody 10-lecia Liceum.

1981/1982

 • Nawiązanie kontaktów z niemiecką szkołą w Paderborn.

 • Pierwszy wyjazd młodzieży do Niemiec otwiera cykl kontynuowanych do dzisiaj spotkań.

1983/1984

 • Uroczyste obchody Dnia Patrona z udziałem zaprzyjaźnionej z liceum pisarki i dziennikarki Barbary Wachowicz.

 • Rozpoczęcie tradycji corocznych wyjazdów na obozy naukowe.

1987/1988

 • Wprowadzenie klasy o profilu pedagogicznym.

 • Powstanie pierwszej pracowni komputrowej.

 • Wprowadzenie do programu liceum nauczania języka włoskiego.

 • Utworzenie klasy ogólnej z poszerzonym programem języka niemieckiego.

1989/1990

 • Obchody 20-lecia Liceum.

 • Październik – sesje naukowe i bal absolwentów.

 • Absolwenci z okazji dwudziestej rocznicy obdarowują szkołę komputerem.

 • Opracowanie przez absolwentkę monografii XVI LO.


1992/1993

 • Liceum jako jedna z nielicznych szkół w Polsce otrzymuje od Ministerstwa Edukacji wyposażenie drugiej pracowni komputerowej.

 • Wdrożenie programów klas autorskich. Powstaje klasa o profilu biologiczno-chemicznym z "Ekologią i ochroną zdrowia".

 • Nawiązanie współpracy z Fundacją Stefana Batorego i wprowadzenie w klasach pierwszych przedmiotu przedsiębiorczość.

 • Nawiązanie współpracy ze Szkołą Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie prowadzone są zajęcia fakultatywne dla uczniów liceum.

1993/1994

 • Wdrożony zostaje program autorski w klasie o profilu informatyczno-fizyczno-matematycznym.

 • Nawiązanie współpracy z Instytutem Fizyki UJ.

 • Liceum jest współorganizatorem pierwszego ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego poezji K.K. Baczyńskiego.

1995/1996

 • Udział młodzieży z klas informatyczno-fizyczno-matematycznych w zajęciach laboratoryjnych I Pracowni Fizycznej UJ.

 • Obchody jubileuszu szkoły.

 • Wprowadzenie programu autorskiego: "Antynikotynowy program edukacyjny" realizowanego w klasach II na lekcjach do dyspozycji wychowawcy.

 • Nawiązanie stałej wymiany partnerskiej ze szkołą Realschule w Berlinie.

 • Rozpoczęto coroczne przyjmowanie młodzieży i nauczycieli z Risor w Norwegii.

 • Przyjęcie grupy nauczycieli szkół średnich i uniwersyteckich ze stanu Ohio w USA.

 • Kapitalny remont sali gimnastycznej.

1996/1997

 • Wprowadzenie do nauczania w klasach II "Edukacji Konstytucyjnej i Obywatelskiej".

 • Obchody 10-lecia wymiany partnerskiej z gimnazjum w Paderborn.

 • Zakup wyposażenia siłowni przez Radę Rodziców i zlokalizowanie jej w harcówce.

 • Obóz językowy we Włoszech.

 • Wakacyjny obóz językowy we Francji.

 • Przyjęcie gości z zaprzyjaźnionej szkoły w Risor (Norwegia).

 • Przyjęcie grupy nauczycieli z uniwersytetu w stanie Ohio (USA).

 • Ponowne wprowadzenie do oferty dydaktycznej Liceum profilu ogólnego z rozszerzonym programem języka niemieckiego.

1997/1998

 • Podłączenie szkoły do Internetu.

 • Przystąpienie do egzaminu dojrzałości połączonego z egzaminem wstępnym na Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo-Hutniczą.

 • Wymiana komputerów w pracowni informatycznej.

 • Przyjęcie gości z zaprzyjaźnionej szkoły w Risor w Norwegii.

 • Zorganizowanie sesji ekologicznej dla nauczycieli ze Szwecji.

 • Przyjęcie grupy młodzieży z Danii.

 • Zaadoptowanie pomieszczeń sali WT na siłownię.

 • Obóz językowy w Paderborn.

 • Przyjęcie gości z zaprzyjaźnionej szkoły w Berlinie.

1998/1999

 • Wybrano logo Liceum.

 • Wykonano exlibris biblioteki szkolnej.

 • Przeniesienie i urządzenie gabinetu stomatologicznego.

 • Zainstalowanie aparatu telefonicznego dla młodzieży.

 • Opracowanie strony internetowej Liceum.

 • Obóz językowy w Berlinia.

 • Wycieczka do Paryża.

 • Obóz językowy we Włoszech.

1999/2000

 • Uzyskanie zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej, na organizowanie w naszym Liceum Niemieckiego Egzaminu Językowego (DSD).

 • Zawarcie porozumienia z Wydziałem Zootechniki Akademii Rolniczej w sprawie połączonego egzaminu dojrzałości z egzaminem wstępnym na ten wydział.

 • Pierwszy egzamin DSD dla naszych uczniów.

 • Nawiązanie współpracy z Głosem Tygodnikiem Nowohuckim.

 • Wyjazd młodzieży do Paderborn w Niemczech.

 • Zakwalifikowanie szkoły do programu Sokrates Comenius.


2000/2001

 • Wyjazd młodzieży do Londynu.

 • Rada Rodziców zakupiła nowy sprzęt nagłaśniający.

 • Na korytarzu parteru zainstalowano automat z ciepłymi napojami dla uczniów i automat z batonami.

 • Udział w II Krakowskiej Wystawie Ekologicznej pod hasłem "Czyste miasto – Twoje marzenie". Ekspozycję przygotowała klasa II a i III e pod kierunkiem prof. Lidii Chmiel, prof. Marzeny Kosydarskiej, prof. Jadwigi Budkowskiej, oraz prof. Anny Porębskiej.

2001/2002

 • Wyjazd młodzieży do Rotherham w Anglii w ramach programu "Młodzież dla Europy".

 • Październik – Odwiedziny uczniów ze szkoły partnerskiej w Paderborn w Niemczech.

 • 5-27 X – Jubileusz Liceum.

 • Styczeń – spotkanie w ramach projektu "Sokrates – Comenius" z młodzieżą z Bułgarii, Anglii i Rumunii.

 • Marzec – Odwiedziny młodzieży z Heidenheim w Niemczech.

 • Kwiecień – Wizyta p. Rogera Stone z Rotherham w Anglii – pomysłodawcy projektu „Młodzież dla Europy” w którym nasze liceum bierze udział.

 • Kwiecień – Obchody „Dni Ziemi”.

 • Maj – Wyjazd młodzieży do Stockport w Wielkiej Brytanii.

 • 12 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie odbyło się spotkanie z Księciem Walii Karolem, podczas którego uczennica XVI LO wręczyła księciu mapę Zielonego szlaku Nowa Huta-Dłubnia oraz list opisujący działania szkół zrzeszonych w programie „Szkoły dla Ekorozwoju”.

2005/2006

 • Wizyta ks. Biskupa Jana Zająca.

 • Pożegnanie śp. Dyrektora Jana Lisa.

 • Udział w seminarium na terenie Sejmu RP.

 • Wymiana z Paderborn.

 • Wizyta w „Czerwonych Beretach”.

 • Dzień Papieski.

 • Wizyta Konsula Kolumbii.

2006/2007

 • Brązowy Chochoł dla grupy teatralnej z XVI LO na 27 Festiwalu Artystycznym Młodzieży.

 • 750-lecie lokacji miasta Krakowa – obchody na terenie liceum.

 • III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Brazylii.

 • Spotkanie z Panią Sylvie de Burchard – Konsulem Francji i Dyrektorem Instytutu Francuskiego w Krakowie.

 • Spotkanie młodzieży z honorowym konsulem Wielkiej Brytanii i przedstawicielką British Council.

 • Wizyta Konsula USA.

 • Wymiana z Holandią.

 • I miejsce  w Małopolsce w konkursie: Nasza Szkoła promuje krwiodawstwo PCK.

2007/2008

 • "SZESNASTKA" SZKOŁĄ ĆWICZEŃ AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. Udział uczniów w konferencji międzynarodowej w Hadze.

 • Stypendia Ojców Cystersów dla najlepszych uczniów „Baczyńskiego”.

 • I miejsce w konkursie „Od Wandy do Sendzimira”.

 • Stypendium dla uczniów w Heidenheim.

 • Prowadzenie audycji radiowych na antenie RMF FM.

 • Zajęcia warsztatowe YOU CAN DANCE.

 • „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” – udział w projekcie zaowocował wymiana ze szkołą w Izraelu.

 • Wizyta w siedzibie TVN w Warszawie i spotkanie z naszym absolwentem – Bogdanem Rymanowskim.

 • I Konkurs Wiedzy o Cystersach.

 • Wizyta uczniów z Paryża w „Szesnastce”.

2008/2009

 • Realizacja projektu "Peer mediation" wraz zez szkołami z Niemiec, Francji, Włoch i Turcji.

 • I miejsce w turnieju piłki nożnej na terenie Krakowa.

 • Udział w Debatach Oxfordzkich.

 • Wycieczka do Gdańska.

 • Medal dla "Szesnastki" za zasługi dla Honorowego Krwiodawstwa.

 • Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

 • Wymiana z Włochami.

2009/2010

 • Awans siatkarzy do I ligi.

 • Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.


2010/2011

 • Współpraca w ramach projektu Polskie Akcji Humanitarnej "Szkoła globalna działa lokalnie".

 • Nasze Liceum otrzymało "Certyfikat Wielkiego Serca".

 • Udział w projekcie "Uczeń – Obywatel".

 • "Szesnastka" w Klubie Szkół UNICEF.

 • Pierwsza lekcja nocą "Akademia Dobrych Manier".

 • Wyjazd do Izraela.

 • Uroczystości 40-lecia Liceum.

 • Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

 • Koniec dzienników papierowych.

2011/2012

 • Projekt "Mediacje rówieśnicze" otrzymał status "przykładów dobrej praktyki".

 • Utworzenie klas o profilach: bezpieczeństwo narodowe i wielokulturowa.

 • Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji, w ramach programu autorskiego dla klasy 1b – bezpieczeństwo narodowe.

 • XVI LO otrzymało tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

 • Udział w akcji happeningowej "Tramwaj Tolerancji".

 • Partnerski projekt Comenius "A Short Movie – From the point of view of Young European".

 • III miejsce za projekt "Lasek Mogilski" w konkursie ogólnopolskim "Zielony Wizjoner".

 • Pobyt młodzieży z Włoch w Liceum.

 • Pożegnanie Śp. Dyrektor Barbary Przybysz-Wojciechowskiej.

 • V Konkurs Wiedzy o Cystersach – II i III miejsce zajmują Uczennice z XVI LO.

 • Liceum uzyskało Certyfikat Lidera Szkoły Nowych Technologii.

 • Współpraca z Aiesec.

 • "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"- przedłużenie ważności certyfikatu dla XVI LO na lata 2012-2017.

 • Wirtualny spacer po szkole

2012/2013

 • Wprowadzenie klasy o profilu policyjno-wojskowym.

 • Amerykańska Platforma Edukacyjna dla XVI LO.

 • "Szesnastka" Szkołą w radiu.

 • Udział w projekcie "Szkoła pełna zasobów".

 • Powołanie do życia Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów XVI Liceum Ogólnokształcącego.

 • Spotkanie z młodzieżą z Moskwy.

 • Objęcie "klasy chińskiej" patronatem honorowym Ambasady Chin.

 • Wyróżnienie za projekt edukacyjnym " O tym nie można zapomnieć...- spotkania z kobietami, które przeszły piekło w Ravensbrück

2013/2014

 • Udział i nagroda w projekcie edukacyjnym „O tym nie można zapomnieć... spotkania z kobietami, które przeszły piekło Ravensbruck”

 • Wymiany polsko – niemiecka i polska – włoska

 • XVI LO zdobyło certyfikat w programie „Mądre odżywianie – mądre pokolenie”

 • Uczeń XVI LO w gronie Mistrzów Konkursu Angielskiej Ortografii

 • Pożegnanie śp. Dyrektor Haliny KRAWIEC

 • Akcje Krwiodawstwa w ramach współpracy z HDK

 • Współpraca z Muzeum Galicja

 • Udział w zawodach strzeleckich Międzypowiatowej Szkolnej Ligi Strzeleckiej o Puchar Prezesa Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie – Nowej Hucie, reprezentantów XVI Liceum Ogólnokształcącego

 • XVI Liceum wzięło udział w międzynarodowej wymianie projektowej ze szkołą Harishonim High School, Herzliya w Izraelu

 • Współpraca z Wojewódzką Komendą Policji Krakowie

2014/2015

 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie „O tym nie można zapomnieć…”

 • Wyjazd edukacyjny do Ravensbrűck

 • Wyjazd do Szkoły Policji w Katowicach

 • Współpraca z Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie

 • Sukcesy uczniów XVI LO w Międzypowiatowej Ligdze Strzeleckiej o Puchar Prezesa Ligi Obrony  Kraju w Krakowie.

 • XVI LO Szkołą Spotkań i Dialogu

 • Akcje Krwiodawstwa w ramach współpracy z HDK

 • Wyprawa na Sardynię w ramach wymiany polsko - włoskiej

 • Wyjazd do Padeborn w ramach wymiany polsko – niemieckiej

2015/2016

 • Udział Samorządu Uczniowskiego w Samorządowej Lidze Mistrzów

 • Udział w międzynarodowym Projekcie KROKUS

 • Realizacja projektu Erasmus+ ”Gardening: Science and Culture” , spotkanie projektowe w Krakowie i w Pozzuoli

 • Współpraca Centrum Żydowskim w Oświęcimiu

 • Porozumienie w sprawie współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie

 • III miejsce i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „O tym nie można zapomnieć…”

 • Wyjazd edukacyjny do Ravensbrűck

 • Pierwsza impreza plenerowa „Festiwal Radości”

 • Przekazanie XVI LO sztandaru i munduru Koła Kombatantów Związku Żołnierzy  Narodowych Sił Zbrojnych z Małogoszcza przez Adolfa Włodarczyka

2016/2017

 • Udział w apelu Klas Mundurowych odbywającego się w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

 • Podpisanie współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • Warsztaty terenowe w Ojcowie

 • Porozumienie w sprawie współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie

 • Obchody 45- lecia XVI LO

 • Wizyta studyjna klas trzecich w muzeum miejscu pamięci Auschwitz

 • Udział w międzynarodowym Projekcie KROKUS

 • Realizacja projektu Erasmus+ ”Gardening: Science and Culture” , spotkanie projektowe w Bruz w Bretanii

 • Wyjazd do Szkoły Policji w Katowicach

 • Rozpoczęcie działalności koła naukowego klas psychlogiczno – pedagogicznych „Brygada PP”

 • XVI LO otrzymało Certyfikat Wielkiego Serca

 • I miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Świat Poezji Harasymowicza w obiektywie”

 • Konferencja naukowa „Aktywność międzypokoleniowa jako droga do społecznej edukacji przez, dla, do i w starości” organizowana przez XVI LO i Uniwersytet Pedagogiczny

 • Realizacja projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć...”

 • XVI LO organizatorem Konkursu Wiedzy o Cystersach

 • Udział Samorządu Uczniowskiego w Samorządowej Lidze Mistrzów

 • Pokaz musztry paradnej w wykonaniu klas mundurowych XVI LO w ramach obchodów Dni Nowej Huty

 • Realizacja projektu dla klas mundurowych „Zielono mi”

 • Otwarcie wystawy poświęconej Franciszkowi Banasiowi pt. „Franciszek Banaś- policjant, żołnierz AK, Tata…”