KALENDARZ

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

10 września 2019 r.

godz. 17:30

zebranie dla Rodziców uczniów klas III liceum (informacje na temat egzaminu maturalnego)

10 września 2019 r.

godz. 17:30

zebranie dla Rodziców uczniów klas I i II liceum

5 listopada 2019 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi

7 stycznia 2020 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi


25 lutego 2020 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi

31 marca 2020 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi

26 maja 2020 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 grudnia 2019 r.

Koniec klasyfikacji śródrocznej

23 - 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

Ferie zimowe

9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 kwietnia 2020 r.

Koniec klasyfikacji klas III liceum

24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach III liceum

19 czerwca 2020 r.

Koniec klasyfikacji rocznej

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

 

30 sierpnia 2019 r.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

10 września 2019 r.

Zatwierdzenie planów pracy i programów szkoły

7 stycznia 2020 r.

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna

14 stycznia 2020 r.

Konferencja plenarna

31 marca 2020 r.

Szkolenie - Zasady i procedury przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i maturalnych

21 kwietnia 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna klas III liceum

7 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzenie projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019

23 czerwca 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna

25 czerwca 2020 r.

Konferencja plenarna


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

14 października 2019 r. (ślubowanie klas I)

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

14 lutego 2020 r.

4, 5, 6 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.


UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

 

14 października 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 r.

Ślubowanie klas pierwszych liceum


8 listopada 2019 r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości


20 grudnia 2019 r.

Wigilie klasowe


24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego w klasach III


30 kwietnia 2020 r.

Święto Konstytucji 3 Maja


26 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego