KALENDARZ

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

15 września 2020 r.

godz. 17:00

zebranie dla Rodziców uczniów klas III liceum (informacje na temat egzaminu maturalnego)

15 września 2020 r.

godz. 17:30

zebranie dla Rodziców uczniów klas I liceum

15 września 2020 r.

godz. 18:00

zebranie dla Rodziców uczniów klas II liceum

3 listopada 2020 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi

7 stycznia 2021 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi


9 marca 2021 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi

13 kwietnia 2021 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi

25 maja 2021 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 grudnia 2020 r.

Koniec klasyfikacji śródrocznej

23 - 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

15 lutego - 28 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23 kwietnia 2021 r.

Koniec klasyfikacji klas III liceum

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach III liceum

18 czerwca 2021 r.

Koniec klasyfikacji rocznej

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

 

27 sierpnia 2020 r.

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

15 września 2020 r.

Zatwierdzenie planów pracy i programów szkoły

7 stycznia 2021 r.

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna

12 stycznia 2021 r.

Konferencja plenarna

13 kwietnia 2021 r.

Szkolenie - Zasady i procedury przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Zatwierdzenie projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022

27 kwietnia 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna klas III liceum

22 czerwca 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna

28 czerwca 2021 r.

Konferencja plenarna


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

14 października 2020 r. (ślubowanie klas I)

4 stycznia 2021 r.

5 stycznia 2021 r.

25 stycznia 2021 r.

4, 5, 6, 7 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.


UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

 

14 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020 r.

Ślubowanie klas pierwszych liceum


10 listopada 2020 r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości


22 grudnia 2020 r.

Wigilie klasowe


30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego w klasach III


29 kwietnia 2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja


25 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego