KALENDARZ

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

11 września 2018 r.

godz. 17:30

zebranie dla Rodziców uczniów klas III liceum (informacje na temat egzaminu maturalnego)

11 września 2018 r.

godz. 17:30

zebranie dla Rodziców uczniów klas I i II liceum

20 listopada 2018 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi

8 stycznia 2019 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi


26 lutego 2019 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi

2 kwietnia 2019 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi

28 maja 2019 r.

godz. 17:30

po zebraniu o godz. 18:00 - konsultacje z uczącymi


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

20 grudnia 2018 r.

Koniec klasyfikacji śródrocznej

23 - 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

14 stycznia - 27 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

15 kwietnia 2019 r.

Koniec klasyfikacji klas III liceum

26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach III liceum

14 czerwca 2019 r.

Koniec klasyfikacji rocznej

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

 

30 sierpnia 2018 r.

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

11 września 2018 r.

Zatwierdzenie planów pracy i programów szkoły

2 stycznia 2019 r.

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna

8 stycznia 2019 r.

Konferencja plenarna

2 kwietnia 2019 r.

Szkolenie - Zasady i procedury przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i maturalnych

16 kwietnia 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna klas III liceum

16 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzenie projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019

18 czerwca 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna

24 czerwca 2019 r.

Konferencja plenarna


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

2 listopada 2018 r.

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

6 maja 2019 r.

7 maja 2019 r.

8 maja 2019 r.


UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

 

12 października 2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 r.

Ślubowanie klas pierwszych liceum


9 listopada 2018 r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości


21 grudnia 2018 r.

Wigilie klasowe


26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego w klasach III


30 kwietnia 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja


21 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego