PROJEKTY EDUKACYJNE

Do zadań naszych uczniów należy przygotowanie konspektów zajęć, dostosowanie środków dydaktycznych do wieku przedszkolaków, przygotowanie gier i zabaw oraz przeprowadzenie ewaluacji poszczególnych zajęć.

Tematy realizowanych zajęć to m.in.:

„Serce- pompa doskonała”

„Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”

„Jak nasze kości trzymają się razem?”

„Jak działa mózg?”

„Mięśnie, czyli jak to się dzieje, że się poruszamy?”