PROJEKTY EDUKACYJNE

 

W naszej szkole w roku szkolnym 2019/20 prowadzony jest program edukacyjny będący warsztatami o mądrym pomaganiu, pomocy humanitarnej oraz kształtowaniu wrażliwości lokalnej i globalnej.

 Moduły programu

  1. Co to jest pomoc humanitarna?
  2. Jak reagować na to, co się dzieje na świecie?
  3. Czy każda pomoc jest dobra?

+ Działanie (Co możemy zrobić?)

 Projekt jest realizowany we wszystkich klasach liceum.

W ramach projektu "Wiem i Działam" Uczniowie na początku zapoznają się z działalnością Polskiej Akcji Humanitarnej. Następnie poznają czym jest pomoc humanitarna i czym się ona różni od zwykłego wolontariatu. Potem dowiadują się o sytuacji w 9 krajach, gdzie toczy się największa walka o ludzką godność. Spięte zostaje to zajęciami o efektywnym i skutecznym pomaganiu - koło dobrego i mądrego pomagania. Na zakończenie planowana jest akcja wspierająca pomoc humanitarną, którą Uczniowie przeprowadzą na terenie szkoły - planowany jest dzień niebiesko-biały z hasłami ochrony praw człowieka i pozdrowieniami w 9 językach krajów objętych wzmożonymi działaniami humanitarnymi.