PROJEKTY EDUKACYJNE

 

 Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy „Bankowcy dla Edukacji”.
W ramach projektu realizowane są zagadnienia dotyczące tematów:
„Rynek finansowy - zaufanie w biznesie”
„Moje finanse - myślę przedsiębiorczo”
„Mądre inwestowanie”
BAKCYL dla szkół: pomaga w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy
BAKCYL dla uczniów: wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.
 BAKCYL dla pracowników banków:
•    Przygotowanie trenerskie do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach
•    Pełne scenariusze lekcji oraz materiały szkoleniowe i pomoce uatrakcyjniające lekcje
•    Wsparcie organizacyjne i logistyczne, związane z realizacją lekcji
•    Możliwość rozwoju osobistego w nowej roli, wzmocnienie różnorodnych, nowych umiejętności, np. komunikacji, prezentacji, motywacji, wpływu na innych etc.
•    Udział w społeczności wolontariuszy BAKCYLA
BAKCYL dla banków:
•    Efektywne przygotowanie  swoich przyszłych klientów do korzystania z usług finansowych w sposób świadomy i bezpieczny
•    Zachęcenie młodych ludzi do rozważenia przyszłej kariery zawodowej w bankowości
•    Wzmocnienie wizerunku banków jako instytucji zaufania publicznego, które mają swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia, co służy stabilności sektora i gospodarki
BAKCYL dla firm i instytucji w roli Mecenasa Edukacji Finansowej BAKCYL:
•    Wsparcie edukacji finansowej młodzieży
•    Bycie ważnym elementem sektorowego projektu edukacyjnego
•    Umocnienie wizerunku sektora finansowego jako godnego zaufania publicznego

W roku szkolnym 2019/2020 w XVI LO w ramach współpracy z Citi Handlowy pracownik banku pan Tomasz Ćwiąkała prowadzi cykl zajęć dla uczniów klas I i II.