REKRUTACJA

 

Pobierz ulotkę rekrutacyjną

klasa psychologiczno-pedagogiczna

przedmioty rozszerzone

język polski
biologia 
język angielski

przedmioty uzupełniające

podstawy psychologii i pedagogiki
komunikacja interpersonalna

współpraca z:

Katedrą Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UP
Uniwersytetami Trzeciego Wieku
Domami Pomocy Społecznej
Otwartą Pracownią Graficzną NCK

perspektywy dalszej nauki:

resocjalizacja; pedagogika; antropologia kulturowa; biologia; gerontologia; andragogika; psychologia; socjologia; filologia polska; pracownik socjalny; komunikacja społeczna


klasa policyjno - wojskowa

przedmioty rozszerzone

I oddział: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

II oddział: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski

przedmioty uzupełniające

strzelectwo sportowe
podstawy samoobrony
kształcenie ogólnopolicyjne prowadzone w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji (absolwenci otrzymują 4 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do służby w policji)
kształcenie ogólnowojskowe prowadzone przez żołnierzy czynnej służby zawodowej w ramach porozumienia z 6 Brygadą Powietrznodesantową

współpraca z:

Ministerstwem Obrony Narodowej
Komendą Wojewódzką Policji
6 Brygadą Powietrznodesantową
Wydziałem Politologii UP
Oświęcimskim Forum Praw Człowieka

Szwadronem Toporzysko
 

perspektywy dalszej nauki:


bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo wewnętrzne; politologia; logistyka; administracja; zarządzanie kryzysowe; wychowanie fizyczne w służbach mundurowych


klasa prozdrowotna

przedmioty rozszerzone

biologia
chemia
język angielski

przedmioty uzupełniające

podstawy dietetyki i kosmetologii
rekreacja ruchowa w teorii i praktyce

współpraca z:

 Wydziałem Technologii Żywności UR
 Krakowską Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia
 Instytutem Zdrowia Publicznego UJ 

perspektywy dalszej nauki:

kosmetologia; rehabilitacja; dietetyka; fizjoterapia; pielęgniarstwo; ratownictwo medyczne; technologia żywienia człowieka; turystyka; animacja w turystyce; biologia; chemia; geografia; biotechnologia


klasa turystyczno - regionalna

przedmioty rozszerzone

geografia
język angielski
historia 

przedmioty uzupełniające

zajęcia modułowe z zakresu historii sztuki, turystyki i historii Krakowa

współpraca z:

Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Konsulatem USA
Otwartą Pracownią Graficzną NCK
British Council
Międzynarodowym Centrum Kultury
Opactwem Cystersów w Mogile

perspektywy dalszej nauki:

turystyka i rekreacja; animacje w turystyce; dziedzictwo kulturowe; geografia; organizacja imprez turystycznych; turystyka religijna


Kształcenie językowe

Nauczanie odbywa się w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu znajomości języka:

  • język nauczany w wymiarze rozszerzonym -  język angielski

  • zwiększona liczba godzin języka nauczanego od podstaw - do wyboru: hiszpański, niemiecki, włoski.