AKTUALNOŚCI
W ostatnim tygodniu maja w przepięknej Bańskiej Szczawnicy na Słowacji odbyło się spotkanie młodzieży z czterech miejscowości należących do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (Organization of World Heritage Cities). W zajęciach brali udział uczniowie ze szkół średnich z Budapesztu, Krakowa, Rygi oraz oczywiście Bańskiej Szczawnicy, miasta które pełniło rolę gospodarza wydarzenia.