AKTUALNOŚCI

Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie z Rodzicami w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 17.30.

Rodziców uczniów klas maturalnych zapraszamy o godzinie 17.30 na spotkanie z dyrekcją (mała sala gimnastyczna).

 

Uczniów klas policyjno - wojskowych prosimy o zakup do dnia 15 września umundurowania składającego się z:

1. munduru: model WZ 2010

2. czarnej gładkiej koszulki (podkoszulka) - ewentualnie z napisem KLASA MUNDUROWA

3. butów czarnych wysokich, sznurowanych za kostkę (np. GROM)

4. granatowego beretu z orzełkiem klasy mundurowej (wzór w załączniku)

5. plakietki szarej z nazwą szkoły - do nabycia na początku września w sekretariacie szkoły.


Pobierz: "Umundurowanie ucznia klasy policyjno - wojskowej"