ARCHIWUM

W ramach wizytacji duszpasterskiej księdza biskupa Jana Zająca w Sanktuarium
Św. Krzyża Ojców Cystersów w Mogile, 13.03.2006 r. ksiądz biskup w towarzystwie proboszcza Cypriana Świerczyńskiego odwiedził XVI Liceum Ogólnokształcące.

Podczas krótkiej wizyty ksiądz biskup zawitał do klasy 3g w trakcie katechezy prowadzonej przez prof. Mirosława Piskorza. Zwiedził wystawę prac uczniów XVI LO prezentującą zabytki
i kulturę Nowej Huty, szczególnie Opactwo Cystersów w Mogile.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z gronem pedagogicznym, podczas którego dyr. Andrzej Górniak zaprezentował zwięźle historię szkoły podkreślając tegoroczny jubileusz 35-lecia działania oraz przedstawił licznie zgromadzone grono nauczycielskie. Rozmowa z nauczycielami dotyczyła problemów i specyfiki XVI LO. Omawiano kwestie związane z nauczaniem religii w szkole, kształtowania zachowań oraz systemu wartości przez współczesną szkołę.

Miłe spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

Na zakończenie grono zaprosiło księdza biskupa do pamiątkowej fotografii pod tablicą patrona szkoły K.K. Baczyńskiego.