ARCHIWUM

Od wielu już lat, każdej wiosny w „szesnastce” odbywa się z wielką pompą festiwal nauki oraz przegląd artystyczny dokonań młodzieży. Właśnie w trakcie tego tygodniowego święta wiele znanych dziś gwiazd teatru i kabaretu, radia, telewizji i prasy objawiło po raz pierwszy swój talent. Dobra passa trwa, uzdolnionych uczniów nie brakuje a finały tegorocznych konkursów wyglądają w wielu dziedzinach rzeczywiście obiecująco. Żelaznym punktem festiwalu są imprezy związane z patronującym szkole Krzysztofem Kamilem Baczyńskim – konkurs recytatorski jego wierszy oraz wieloetapowy konkurs wiedzy o życiu i twórczości poety. Przypomnieć wypada, iż XVI liceum otrzymało imię Baczyńskiego właśnie na wniosek młodzieży, która w 1977 roku, wbrew gierkowskiej propagandzie wybrała patronem szkoły poległego w Powstaniu Warszawskim żołnierza AK.

Ustaloną renomę mają przeglądy dokonań literackich, fotograficznych i plastycznych, natomiast duchowi czasu odpowiada konkurs na reklamę szkoły. Swoją erudycję można było sprawdzić  w quizie zatytułowanym „Wiem wszystko”. Powodzeniem cieszyły się zawody kulinarne „Kuchnie różnych narodów” i nie należy się dziwić, iż w obliczu dużego zainteresowania większość łasuchów musiała obejść się smakiem. Najbardziej okazale wypadają jednak teatralia szkolne. Przedstawienia odbywają się na scenie ustawionej na sali gimnastycznej, jest kurtyna i oświetlenie a udział biorą zespoły aktorskie ze wszystkich klas.

Święto Patrona rozpoczęło się we wtorek 14 marca a zakończyło uroczyście w pierwszy dzień wiosny. Uczniowie szesnastki nie wybierali się jednak tego dnia na wagary, gdyż czekały na nich nagrody i popisowe występy kolegów. Równolegle ze Świętem Patrona odbywał się w liceum tydzień językowy. Uczniowie wysłuchali wykładów o pochodzeniu języków romańskich i znaczeniu łaciny, wzięli udział w konkursach wiedzy o Francji, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Takie działania odbiegające od szkolnej rutyny mają na celu zmotywowanie dziatwy do nauki. W czasie zabawy wiedza wchodzi do głowy jakoś sama.

Ważną rolę w budowaniu tradycji szkoły odgrywają spotkania z absolwentami szesnastki. W piątek 17 marca odwiedził swoją dawną szkołę redaktor Bogdan Rymanowski znany z TVN dziennikarz zajmujący się problematyką polityczną. Natomiast w poniedziałek 20 marca młodzież miała okazję rozmawiać z Katarzyną Bąk aktorką teatru im. J . Słowackiego. Uczniowie chętnie zadają pytania swoim starszym kolegom, którzy udaną decyzję o wyborze drogi życiowej mają już za sobą, a dziś dzielą się chętnie radami i ploteczkami. Dzisiejsi uczniowie szesnastki interesują się życiem szkoły sprzed lat, a poza tym zawsze przecież miło uświadomić sobie, że właściciel twarzy znanej ze szklanego ekranu też kiedyś siedział w tych samych ławkach poddawany szkolnej rutynie.

Tydzień patrona szkoły gromadzi ludzi, związanych z pozoru tylko wspólną przestrzenią, jednak wytworzone w ten sposób więzi mogą przetrwać lata. Sprawiają, że szkoła kojarzyć się będzie inaczej niż tylko z obowiązkiem i ograniczeniami. Zaangażowanie w tworzenie wspólnoty procentuje poczuciem przynależności do miejsca, tradycji, kultury. Jakkolwiek patetycznie brzmiałyby te słowa trudno omówić im słuszności.

Foto 1 - Spotkanie z dziennikarzem "TVN" Bogdanem Rymanowskim - absolwentem naszego liceum

Foto 2 - Konkurs kulinarny

Foto 3 - II miejsce w Konkursie Wiedzy o K.K. Baczyńskim - drużyna klasy III c

Foto 4 - Fragment wystawy prac plastycznych młodzieży