ARCHIWUM

Nie tylko na lekcjach języka poznajemy i doskonalimy mowę Szekspira. Nasi uczniowie uczestniczyli w III Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Anglojęzycznej.