ARCHIWUM

W dniach 25 kwietnia - 1 maja w Warszawie odbyło się seminarium Rady Europy "Edukacja i pamięć" przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w którym uczestniczyli nauczyciele z 14 krajów.  Nasze liceum jako jedyna szkoła z Małopolski przedstawiła podejmowane na jej terenie działania dotyczące nauczania historii.  W trakcie seminarium zostały również zaprezentowane nasze doświadczenia w ramach międzynarodych projektów edukacyjnych, wymian młodzieży i współpracy  ze szkołami z terenów Europy.  
 
alt