ARCHIWUM

 15.05.2009 przedstawiciele XVI LO, finaliści szkolnego etapu Konkursu Debata Młodzieży w Parlamencie Europejskim 2009 odwiedzili kluczowe instytucje na Politechnice Krakowskiej zajmujące się recyklingiem oraz wzięli udział w debacie z naukowcami PK i uczestniczyli w pokazach doświadczalnych w laboratoriach uczelni.

 

alt


Owe instytucje zorganizowały całodniowy panel zajęciowy. Na co dzień instytucje te zajmują się wynalazkami dotyczącymi utylizacji odpadów wszelkiego pochodzenia, a zwłaszcza z tworzyw sztucznych, które nie ulegają procesom biodegradacji, a jak sądzi większość społeczeństwa stanowią zagrożenie ekologiczne.

Odwiedziliśmy: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Zakład Chemii Analitycznej, Laboratorium Analiz Śladowych, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Katedrę Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych.
Wzięliśmy także udział w debacie nt. "Recyklingu surowcowego odpadów z tworzyw sztucznych", "Faktów i mitów o szkodliwości dioksyn", a także wymieniliśmy poglądy w dyskusji z naukowcami PK nt. "Zastosowania reaktora fluidyzacyjnego do skojarzonego odzysku aluminium i ciepła z wielomateriałowych odpadów - opakowań szeroko stosowanych".

Co na długo pozostanie w naszej pamięci:

  • bezpośredni kontakt z kadrą naukowców pracujących nad nowoczesną technologią recyklingu tworzyw sztucznych. Nie lada przeżyciem było uczestniczenie i obserwacja przebiegu doświadczeń metody ogrzewania mikrofalowego w nowoczesnym laboratorium Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych, a także mogliśmy się przekonać jakie są zalety techniki spalania w reaktorze fluidyzacyjnym - doświadczalnie z elementów elektronicznych odzyskiwaliśmy cenne pierwiastki, m.in. glin oraz pozostałe nieszkodliwe produkty, praktycznie obojętne chemicznie, a co najważniejsze bezpieczne dla środowiska,
  • wielką atrakcją była równeż wizyta w laboratorium z prototypem nowoczesnej linii technologicznej służącej do utylizacji odpadów palnych, w której najciekawszym elementem był piec obrotowy,
  • zdobyliśmy nowoczesną i praktyczną wiedzę na temat recyklingu pianek, twprzyw PET, PUR, a także odzyskiwania olbrzymich ilości energii oraz cennych surowców.
Mateusz Święcicki, Dominik Chlebek, Katarzyna Lis, Alicja Staniszewska, Katarzyna Biela
wraz z opiekunem Marzeną Kosydarską