ARCHIWUM

15 czerwca, odbyła się w Krakowie debata Parlamentu Młodzieży 2009 na temat roli tworzyw sztucznych w ochronie klimatu i oszczędności energii. Zwycięzcy debaty Parlamentu Młodzieży 2009 w Krakowie Agnieszka Kosakowska z IIe i Katarzyna Wójcik z I d pojadą na europejskie młodzieżowe obrady do Rzymu.
 
alt

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w Rzymie! 

To edukacyjne przedsięwzięcie, organizowane przez Fundację PlasticsEurope Polska, ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na występujące współcześnie wyzwania towarzyszące rozwojowi gospodarczemu i cywilizacyjnemu.

Podczas debaty spośród blisko 100 uczestników jury wyłoniło10 najlepszych mówców, którzy w nagrodę pojadą w listopadzie br. na europejskie obrady Parlamentu Młodzieży do Rzymu, aby podjąć dyskusję na ten sam temat z uczniami z innych krajów europejskich.
 
Debata Parlament Młodzieży 2009 wspierana była przez Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowy Patronat nad debatą objął także Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski.

Trwająca prawie trzy godziny debata koncentrowała się na takich zagadnieniach jak oszczędność energii, ochrona klimatu i środowiska. Młodzi ludzie z kilkunastu ponadgimnazjalnych szkół województwa małopolskiego – z Krakowa, Tarnowa, Olkusza,Miechowa i Niepołomic - z entuzjazmem prezentowali swoje opinie i przekonania dotyczące tworzyw sztucznych. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tworzyw bronili swoich racji, ale jednocześnie z uwagą przysłuchiwali się kontrargumentom. Obie strony zgadzały się co do istotnej roli, jaką tworzywa sztuczne odgrywają w opakowaniach, transporcie, medycynie i technologiach komunikowania się. Wszyscy wskazywali także na konieczność rozwiązania problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych.
 
Jestem pod wrażeniem tego, w jak poważny sposób młodzi ludzie podchodzą do takich zagadnień jak racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, oszczędność energii czy ochrona  klimatu i środowiska. Nie zapominają przy tym o nowoczesnych technologiach, bo przecież w XXI wieku trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie zaawansowanych technologicznie społeczeństw bez tworzyw sztucznych. Niewiele jest gałęzi gospodarki, w których materiały nie  byłyby powszechnie wykorzystywane” - powiedział Grzegorz Rytko, Dyrektor Zarządzający
Fundacji PlasticsEurope Polska. „Jednak powszechność użycia tego typu materiałów wymaga odpowiedzialności, wiedzy i właściwej edukacji. Ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w debacie już teraz są świadomi, że to oni będą musieli rozwiązać w nadchodzących dekadach problemy związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, zaspokojeniem wzrastającego zapotrzebowania na energię, ochroną klimatu i środowiska przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału nowych technologii.” – dodał Grzegorz Rytko.
 
Debata była bardzo emocjonująca, być może dodatkowo sprzyjała temu atmosfera miejsca, w której się odbywała - Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, mieszczącej się w zabytkowym Pałacu Wielopolskich.

Miło nam dodać, że w
yróżnienia  zdobyli : Mateusz Święcicki, Małgorzata Kowal, Katarzyna Lis, Alicja Zychowicz, Piotr Radkiewicz i Michał Gajdosz wszyscy z XVI LO. 

Jury, złożone z przedstawicieli administracji, przemysłu, nauki, organizacji ekologicznej, gronapedagogicznego oraz mediów oceniało: wartość merytoryczną wypowiedzi, interesującąargumentację, niezależność opinii oraz umiejętność prezentacji.W roku bieżącym jako lokalizację europejskiego finału konkursu wybrano Rzym, ze względu na jego historyczną rolę w procesie tworzenia Unii Europejskiej. Tam właśnie w 1957 r. podpisano Traktaty Rzymskie, w tym jeden ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), będącą podwaliną obecnej UE.