ARCHIWUM

Już kolejny raz  nasze liceum wzięło udział w akcji organizowanej przez Stowarzyszenie WIOSNA - Szlachetna Paczka. W tym roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące przeprowadzania ankiet. Otóż wolontariusze musieli złożyć wizytę rodzinie dwa razy. Pierwsza wizyta, była po to by wolontariusze mogli się zorientować jaka jest sytuacja rodziny. W sytuacji, gdy rodzina kwalifikowała się do pomocy nasi wolontarisze składali rodzinie jeszcze jedną wizytę, podczas której dowiadywali się już o konkretne potrzeby.
Co do zmian wprowadzonych odnośnie ankiet zdania były podzielone. Jedni wolontariusze bardzo je sobie chwalili. Natomiast drudzy narzekali, że nie zdążą dotrzeć do wszystkich potrzebujących na czas. Wszystko szło zgodnie z planem, kiedy na tydzień przed finałem okazało się, że dla 20 rodzin w naszym regionie, nie znalazł się darczyńca.
Rozpoczęło się wtedy gorączkowe propagowanie akcji w celu uzyskania darczyńców (m.in. przez rozdawanie ulotek przy Dworcu Głównym).
Praca w magazynie ( w tym roku ulokowaliśmy się w sali gimnastycznej) szła w miarę płynnie. Wraz z nieliczną grupą kierowców między 11 a 12.XII. dostarczyliśmy mnóstwo paczek. Radości rodzin nie było końca! Właśnie w takich momentach uświadamiamy sobie jak nasza praca jest ważna i potrzebna. Tak oto wspólnymi siłami doprowadziliśmy akcję do końca. Mam nadzieje, że w przyszłym roku XVI LO nie zawiedzie, i również weźmie czynny udział w akcji.
 
Agnieszka Jaworowska