ARCHIWUM

W dniach 9, 11, 12,lutego 2010 roku duża grupa młodzieży z naszej szkoły, w sumie 48 uczniów z klas Ib, IIa, IIc, IIId, IIIc, IIIb miała okazję chociaż przez jeden dzień poczuć się prawdziwymi żakami.


W kilkuosobowych grupach uczestniczono w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych na Uniwersytecie Rolniczym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, jak również na wydziałach: Biotechnologii , Rolniczo -Ekonomicznym, Ogrodniczym oraz Inżynierii Środowiska i Geodezji.

W ocenie uczestników najciekawsze  zajęcia odbyły się w pracowni anatomii, mikrobiologii oraz w pracowni żywienia. Ponadto zostaliśmy zaproszeni na zajęcia do stacji doświadczalnej Katedry Hodowli Koni w Rząsce gdzie odbywają się szkolenia z zakresu przedmiotu hodowla koni  i hipoterapii.