ARCHIWUM

W niedzielę, 6 czerwca przedstawiciele klasy 2c wzięli udział w Młodzieżowej Sesji Rady Miasta, która była zwieńczeniem całorocznego projektu edukacyjnego UCZEŃ- OBYWATEL.

 alt

 Sesję  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Jerzy Pilch,  następnie kilka słów do młodzieżowych radnych wygłosił Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski. Uczniowie zgłaszali interpelacje, rezolucje i projekty uchwał przygotowane w ramach zajęć warsztatowych.

Dotyczyły one między innymi:
- możliwości wytyczenia nowej linii autobusowej lub modyfikacji już istniejącej trasy tak, aby łączyła ulicę Tyniecką z dworcem kolejowym autobusowym (interpelacja uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego),
 

 -zmiany trasy i rozkładu jazdy komunikacji miejskiej (rezolucja uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie),

- poprawienia warunków uprawiania kultury fizycznej przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną na terenie miasta Krakowa (uchwała uczniów XXXVI LO). 

W Komisji Skrutacyjnej zasiadała Małgorzata Heretyk, a rezolucję wygłosił Marcin Juricek. Na zakończenie sesji wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

 

 Krystyna Król