ARCHIWUM

 
W nocy z 10 na 11 listopada 2010 roku odbyła się w XVI w Krakowie impreza edukacyjna Noc w szkole poświęcona historii polskich Żydów oraz dziejom państwa Izrael. Program skierowany był do piętnastoosobowej grupy młodzieży przygotowującej się do wizyty w Izraelu w ramach wymiany uczniowskiej ze szkołą w Herzlii. 
Opiekę merytoryczną i wychowawczą nad uczestnikami sprawowali nauczyciele liceum Grzegorz Siwor i Justyna Dachowska.  Bogaty program dydaktyczny całonocnych zajęć obejmował miedzy innymi multimedialne pokazy poświęcone współczesnemu Izraelowi, jego kulturze i osiągnięciom, warsztaty na podstawie filmu Walc z Bashirem, wykład na temat świąt żydowskich.
 Ważnym punktem Nocy w Szkole stały się zajęcia przeprowadzone w oparciu i wystawę Żydzi polscy…Uczniowie zapoznawali się z treścią kolejnych plansz słuchając wykładu Grzegorza Siwora. Nadmienić należy, że wystawa stanowi ciekawy materiał pomocniczy przydatny w nauczaniu młodzieży szkół średnich o genezie i przebiegu holokaustu i jest wykorzystywana przez nauczycieli podczas lekcji historii.
 
W ramach przygotowań do stworzenia nowych – oryginalnych spacerów edukacyjnych związanych tematycznie z problematyką holokaustu, uczennice klasy 2A naszego liceum wzięły udział w pracach nad przygotowywaniem tras śladami więźniów getta w Podgórzu: Haliny Nelken, Stelli Müller-Madej, Aleksandra Bibersteina i – niosącego pomoc prześladowanym Żydom – Polaka, Tadeusza Pankiewicza. Projekt prowadzony jest przez oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Fabrykę Emalia Oskara Schindlera oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Nad sprawnym przebiegiem zajęć oraz ich strona merytoryczną czuwała Kinga Kołodziejska a pomagali jej: Monika Bednarek – kierownik muzeum i Tomasz Owoc z działu edukacyjnego a także Piotr Idziak z Małopolskiego Instytutu Kultury.
 W mglisty i zimny poranek 7 października dziewczęta z klasy pedagogicznej błądziły po uliczkach byłego getta, szukając miejsc związanych z życiem bohaterów czterech okupacyjnych opowieści. Przewodniki, zawierające wskazówki drogi przez dawne getto, zostały zbudowane na podstawie spisanych po latach wspomnień trójki ocalonych Żydów i Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata aptekarza. Uczennice odczytywały przygotowane na specjalnych kartach fragmenty relacji, poszukując opisanych w nich historycznych miejsc. Duże zainteresowanie 2A wzbudziła też sama wystawa w Fabryce Schindlera. Jej zwiedzanie zajęło ponad 3 godziny.
 Od dnia zajęć przeprowadzonych na terenie byłego getta w Podgórzu grupa młodzieży XVI LO pod kierunkiem Kingi Kołodziejskiej – wybitnego specjalisty w tym zakresie tworzenia spacerów edukacyjnych - przygotowuje się merytorycznie do stworzenia dwóch oryginalnych tras śladami postaci związanych z historią krakowskich Żydów. Uczennice poznają literaturę związaną z okupacyjną przeszłością Krakowa, uczestniczą zajęciach filmowych, pozostają też w stałym kontakcie mailowym i osobistym z prowadzącą projekt koordynatorką.