ARCHIWUM

Miło nam poinformaować, że 1 września br wejdzie w życie porozumienie zawarte pomiędzy 16 Batalionem Powietrznodesantowym w Krakowie a naszym liceum na mocy, którego część zajęć autorskiego programu edukacji obronnej będzie realizowana  przez kadrę 16 BPD na terenie jednostki. Tematyka zajęć obejmie swoim zakresem m.in: historię i tradycje spadochronowe, charakterystykę służby i szkolenia spadochronowego żołnierzy wojsk powietrznodesantowych, musztrę, posługiwanie się satelitarnym urządzeniem GPS, zasady udzielania pierwszej pomocy, podstawy znajomości i obsługi broni strzeleckiej.