ARCHIWUM

Dzięki nawiązaniu współpracy z Policealną Szkołą Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie, uczniowie drugich klas naszego liceum przez dwa kolejne poniedziałki, mieli możliwość doskonalenia swoich praktycznych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym i nieoddychającym.
 
Uczyliśmy się jak poprawnie i skutecznie działać, w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia (zawału serca), korzystając przy tym z przenośnego defibrylatora AED. Kurs w ramach praktyki szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, prowadzili słuchacze szkoły policealnej, kształcący się w/w placówce na kierunku ratownika medycznego.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli na fantomach sztuczne oddychanie metodą usta usta, pośredni masaż serca, czy układanie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. Dzięki podziałowi na kilkuosobowe grupy, każdy mógł wielokrotnie w praktyce sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, którą wcześniej posiadł na lekcjach przysposobienia obronnego.

Chcielibyśmy w przyszłości jeszcze bardziej rozszerzyć naszą współpracę i częściej organizować podobne szkolenia pierwszej pomocy, wprowadzając także inne czynności ratownicze. Nie tylko zabiegi resuscytacyjno oddechowe.

Dariusz Tylek

Zapraszamy do fotogalerii.