ARCHIWUM

Tak, oto dowód zawarty w Konwencji Praw Dziecka z 1989 roku. Artykuł 1: "W rozumieniu niniejszej konwencji "dziecko" oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość".
Zapewne każdy z Was by się obraził na takie nazwanie własnej młodzieżowej osoby, z jednym wyjątkiem, bowiem 1 CZERWCA KAŻDY CHCE BYĆ DZIECKIEM!

W piątek 1 czerwca w szkole odbył się niezwykle zacięty turniej "zbijanego" między reprezentacjami wszystkich klas pierwszych i drugich. W ćwierćfinałach spotkały się klasy: 1 c, 1 b, 2 c oraz 2 d. półfinał to walka miedzy 1 b i 2 d. Niepokonana okazała się klasa 2 d. Gratuluję sprawności.

Kolejnym wydarzeniem Dnia Dziecka byłą debata szkolna na temat "Czy zmiany w statucie są potrzebne". Wszystkie nasze dzieci zostały obdarowane symbolem dzieciństwa czyli lizakiem.

Następny Dzień Dziecka już za rok.

Krystyna Król