ARCHIWUM

Już 1 września 2012 r. rusza na terenie naszego Liceum nabór do projektu Fundacji Nowych Ujęć i Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie "Wiesz - Działasz - Zmieniasz. Kreatywne warsztaty społeczno-medialne”, który skierowany jest do uczniów pierwszych i drugich klas.

Projekt ma na celu:
- Kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży licealnej z obszaru Nowej Huty,

- Wzrost świadomości młodzieży nt. możliwości realnego wpływania na rozwój własnej społeczności lokalnej poprzez spotkania z liderami społecznymi oraz przedstawienie najważniejszych i sprawdzonych przykładów działań organizacji i grup obywatelskich z Polski i Europy,

- Zachęcenie adresatów zadania do świadomego wyrażania własnych poglądów, mówienia o trudnościach i potrzebach pokolenia, zabierania głosu w sprawach problematycznych zauważonych w najbliższym otoczeniu oraz zaktywizowanie do działań społeczno-kulturalnych na rzecz własnego środowiska,

- Wskazanie młodzieży możliwości kreatywnego i innowacyjnego podejścia do zagadnień społecznych poprzez przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu działań medialnych (film, reklama),

- Promowanie innowacyjnych form edukacyjnych opartych o media (film, telewizja).

Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie skorzystają z: zajęć społecznych oraz zajęć medialnych: tematyka filmowa i reklamowa.
 
Zajęcia są podzielone na trzy etapy:
 

1. Etap teoretyczno-praktyczny:
- cele i działania wybranych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych,
- cechy charakterystyczne wolontariatu,
- organizacja pracy na planie filmowym,
- wykonywanie ujęć filmowych,
- realizacja programu TV,
- rozpoznawanie manipulacji w mediach.
 
 
2. Etap praktyczny:
- wizyty studyjne w: w redakcji gazety, w stacji radiowej i telewizyjnej.
 
 
3. Etap zajęć grupowych:
W zależności od wybranej przez uczestnika tematyki zajęć, będzie on należał:
- albo do grupy filmowej zajmującej się produkcją felietonu telewizyjnego,
- albo do grupy reklamowej realizującej kampanię reklamową tego felietonu.
 
 
Korzyści dla młodzieży z wzięcia udziału w projekcie:
- rozwój zainteresowań,
- nabycie nowych umiejętności,
- integracja z rówieśnikami, wolontariuszami,
- świadome wyrażanie własnych poglądów,
- poszerzenie wiedzy obywatelskiej,
- zdobycie wiedzy z narzędzi medialnych,
- nauka współpracy w grupie,
- poznanie możliwości działań społeczno-kulturalnych na rzecz własnego środowiska.
 
W ramach projektu produkowany będzie przez profesjonalistów 10-minutowy pilotażowy odcinek programu TV opowiadający o poszczególnych etapach zadania i działaniach młodzieży w zadaniu. Ten pilotażowy odcinek TV zostanie wyemitowany w TVP oddział Kraków, w zależności od wolnego czasu antenowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia swojego udziału w projekcie, wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z p. Agatą Stankiewicz - koordynatorem ze strony szkoły.
 
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Opiekę medialną nad projektem objęła Telewizja Polska oddział Kraków.
Patroni Medialni: Dziennik Polski, Głos Tygodnik Nowohucki, Antyradio, terazHuta.pl.