ARCHIWUM

W tym roku obchodzono Światowy Dzień Nerek pod hasłem: "Chroń nerki - ocal swoje serce". Największe tego rodzaju wydarzenie pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka było okazją, aby pobudzić publiczną dyskusję na temat zagrożenia zachorowalności, potrzeby wczesnej diagnostyki chorób nerek oraz nowoczesnych metod ich leczenia.

Dnia 8 marca 2012 r. uczniowie z klas II a i II d uczestniczyli w tym naukowym wydarzeniu, przysłuchiwali się dyskusji międzynarodowych sław w dziedzinach nefrologii, chirurgii i kardiologii. Największe emocje wzbudziły wykłady prof. dr hab. Antoniego Czupryna i dr med. Tomasza Kruszyny oraz bezpośrednie relacje pacjenta po przeszczepie.

Na końcu Małopolski Wicekurator Oświaty Pan Grzegorz Baran przedstawił zgromadzonym programy dotyczące profilaktyki związanej ze zdrowiem realizowane przez małopolskie szkoły w tym m. in. XVI LO.