ARCHIWUM

Kolejny już raz, dnia 23 marca 2012 r., w ramach projektu polsko - izraelskiego "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów", XVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie gościło uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły średniej z Herzliji w Izraelu.

Tym razem motywem przewodnim spotkania był trwający właśnie w Polsce "Rok Janusza Korczaka". W czasie wspólnych warsztatów młodzież z obu krajów nie tylko rozmawiała o tym wybitnym pedagogu, poznając jego zasługi i znaczenie dla obu narodów, ale także współpracowała przy stworzeniu mozaikowego portretu Korczaka, tak, że każdy z uczestników miał swój wkład w powstanie olbrzymiego plakatu z podobizną bohatera.

Pierwszym chwilom takich spotkań zawsze towarzyszy pewna trema i onieśmielenie, które jednak szybko znikają, gdy okazuje się, że pomimo istniejących różnic więcej młodych ludzi łączy niż dzieli. Wspólne zabawy i gry bardzo szybko integrują grupę, tak jak wspólnie słuchana muzyka czy, stanowiąca już nieomal tradycję spotkań w XVI LO, wzajemna nauka tańca. To właśnie wtedy przełamuje się ostatnie bariery, a kiedy boisko liceum zamieniło się w ogromny parkiet taneczny, na którym ponad 300 młodych Polaków i Żydów wspólnie tańczyło narodowe tańce obu kultur, obserwując ich, trudno było się zorientować, że jeszcze kilka godzin wcześniej ci młodzi ludzie wcale się nie znali.

Gdy na zakończenie spotkania robiono wspólne zdjęcie, jego uczestnicy już planowali następne, tym razem w Izraelu.