ARCHIWUM

Dnia 29 marca 2012 r. w naszej szkole gościliśmy - w ramach projektu mającego na celu dokumentację przekazów ustnych - panią Zofię Rosiak, przewodniczącą Koła Więźniarek Ravensbruck w Krakowie.

Na początku spotkania opowiadała nam o swojej rodzinie, planach, młodości, którą tak brutalnie zakończył wybuch II wojny światowej. Musiała przerwać naukę w jednym z krakowskich liceów, edukację kontynuowała na tajnych kompletach. Bardzo aktywnie zaangażowała się w działalność konspiracyjną, właśnie podczas jednej z wielu tajnych akcji została aresztowana i zesłana do obozu koncentracyjnego.

Pani Zofia przedstawiła nam także plan dnia z życia więźnia i opowiadała o niewyobrażalnie nieludzkich warunkach, w jakich przebywała. Z wielkim wzruszeniem wspominała ogromną solidarność łączącą wszystkie więźniarki oraz niezłomną wiarę, która pozwalała przetrwać, motywowała i dodawała sił do walki o przeżycie. Wysłuchaliśmy również historii o przeniesieniu pani Zofii do obozu pracy przymusowej w Magdeburgu, co umożliwiło ucieczkę.

Dzięki swemu silnemu charakterowi, niezłomnym zasadom i sprytowi ocaliła także osiem innych kobiet. Wśród nich była Wanda Półtawska, autorka książki „I boję się snów” oraz wielu innych cennych publikacji biograficznych i historycznych. Na zakończenie, nasz gość, opowiedział o powrocie do kraju, o powojennym życiu, zdobyciu dyplomu studiów wyższych, złożeniu rodziny i walce z traumatycznymi wspomnieniami.

Warto zaznaczyć, że cała rozmowa była filmowana (operatorem był nasz kolega Piotr Dziuba wspierany przez Dariusza Gorajczyka z IPN), co zapewni trwałość tak cennym wspomnieniom. Była to pouczająca i niezwykle bezpośrednia lekcja historii.

Anna Nowak, klasa 1 a