ARCHIWUM

W dniu 24.04.2012 r., młodzież naszego Liceum uczestniczyła w organizowanych przez Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, warsztatach poświęconych tematyce pierwszej pomocy w warunkach przed szpitalnych. Na wspomniane warsztaty zostały zaproszone wszystkie szkoły, które 16.05.2012 r., będą brać udział w I Otwartych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy organizowanych właśnie, przez Krakowską Akademię. XVI Liceum Ogólnokształcące, będzie także reprezentowane w tych zawodach.

Celem tego spotkania było poszerzenie, a także przypomnienie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. Uczniowie uczestniczący w tym wydarzeniu podzieleni zostali na cztery pięcioosobowe zespoły i w takich grupach zgłębiali teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i AED osób dorosłych, oraz postępowania w sytuacjach szczególnych zdarzeń (krwotoków, złamań, omdleń, oparzeń, zatruć). Wszyscy uczestnicy tych warsztatów mogli na nowo powtórzyć wiadomości z zakresu pierwszej pomocy zdobyte na lekcjach przysposobienia obronnego, a także w praktyce sprawdzić swoje umiejętności.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych z pierwszej pomocy, udaliśmy się z wizytą do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, które to jako honorowy patron Mistrzostw, przygotował pokaz sprzętu używanego w ratownictwie medycznym. Zapoznano nas także, z tajnikami pracy dyspozytorni, gdzie przyjmuje się zgłoszenia zdarzeń medycznych i zarządza wyjazdami ambulansów docierających potem do ofiar wypadków. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniu, było bardzo ciekawym doświadczeniem i świetną formą praktycznego zapoznania uczniów z problematyką pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom nasza "Reprezentacja ratowników" będzie, jeszcze lepiej przygotowana do zbliżających się Mistrzostw Pierwszej Pomocy i powalczy w tych zawodach o najwyższe lokaty.
Dariusz Tylek

Zapraszamy do fotogalerii.