ARCHIWUM

Raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w XVI LO w Krakowie w dniach 2-11.01.2013 r. Ewaluacja zewnętrzna w XVI LO została przeprowadzona przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Beata Palmowska i Jan Niedzielski.

Celem badania było zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E – niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę
Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę
Poziom C – średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę
Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
 
Wyniki ewaluacji w XVI LO:
Wymaganie dotyczące funkcjonowania współpracy w zespołach zostało ocenione bardzo wysoko – poziom spełniania wymagania: A

Wymaganie dotyczące sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego zostało ocenione ocenione wysoko –
poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie dotyczące posiadania przez szkołę odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia zostało ocenione bardzo wysoko –
poziom spełniania wymagania: A
 
Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000614212126.pdf