ARCHIWUM

W piątek 15 marca 2013 r., na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu odbyły się uroczyste obchody Święta 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. W uroczystościach na Wzgórzu Wawelskim, oprócz orkiestry wojskowej, kompanii reprezentacyjnej oraz pododdziałów zgrupowanych w 16 BPD, uczestniczyło także wielu znamienitych gości, dowódców różnych formacji wojskowych: Wojsk Lądowych, Powietrznych, Żandarmerii Wojskowej i Policji.

Także nasza klasa wojskowo-policyjna wraz z Panem Dyrektorem znalazła się wśród zaproszonych gości. 16 batalion powietrznodesantowy w ramach obustronnego porozumienia i współpracy z XVI LO, sprawuje opiekę patronacką nad naszą klasą mundurową. Żołnierze 16 BPD organizują dla nas i prowadzą w trakcie roku szkolnego, różnego rodzaju zajęcia i szkolenia wojskowe (w tym również zapraszają nas na wszelkie uroczystości związane z jednostką wojskową).

Święto 16 BPD obchodzone jest w rocznicę walk, jakie stoczyli na Pomorzu Zachodnim w marcu 1945r., żołnierze 16 Pułku Piechoty. Zdobycie Kołobrzeskiej Twierdzy i dokonanie symbolicznej ceremonii Zaślubin Polski z Bałtykiem, to znaczące wydarzenie naszych najnowszych dziejów, które rozegrało się podczas walk wyzwoleńczych II wojny światowej. Autorami tych bohaterskich czynów byli żołnierze 16 PP, który to pułk, w wyniku późniejszych reorganizacji przekształcony został w 16 batalion powietrznodesantowy, kultywujący do dziś tradycję swoich poprzedników.

Piątkowe obchody Święta 16 batalionu powietrznodesantowego rozpoczęły się przeglądem wojska dokonanym przez dowódcę 16 BPD ppłk Daniela Różańskiego oraz przywitaniem przybyłych na tę uroczystość gości.

Następnie kapelana wojskowy 6 BPD odprawił mszę polową koncelebrowaną w intencji poległych żołnierzy. Po mszy, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, odczytany został rozkaz specjalny dowódcy, ppłk Daniela Różańskiego z okazji w/w święta. Po wygłoszeniu rozkazu, dowódca 6 BPD płk A. Joks, uhonorował za wzorową służbę, wyróżnionych żołnierzy odznaczeniami wojskowymi, nadanymi przez Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego, a także medalami NATO. Następnie odczytano Apel Poległych, po którym została oddana przez Kompanię reprezentacyjną 16 BPD., salwa honorowa. Uroczystości zakończył przemarsz poszczególnych pododdziałów wojskowych przed dowództwem, oraz zgromadzonymi gośćmi.

Dla uczniów naszej klasy wojskowej możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu było nie tylko dużym wyróżnieniem, ale także testem „wytrzymałości”. Tak jak zgromadzeni żołnierze, także my musieliśmy zgodnie z ceremoniałem wojskowym, przez cały czas (tj. blisko dwie godziny), stać w mundurach, w dwuszeregu, w postawie zasadniczej. Warto tutaj dodać, że temperatura powietrza w tym dniu, oscylowała w okolicach minus piątej kreski Celsjusza. Niczego jednak nie żałujemy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w Święcie 16 BPD i uczcić pamięć poległych żołnierzy – bohaterów.