ARCHIWUM

30 października 1918 roku, po uprzednim przejęciu posterunków przez uczestniczących w niepodległościowym spisku żołnierzy polskich i czeskich, ze stacji kolejowej w Płaszowie por. Antoni Stawarz nadał telegram o następującej treści: „Rewolucja w Krakowie. Rząd Polski objął władzę. Wstrzymać wszystkie transporty, które by chciały wyjechać poza granice kraju, skierować je na Kraków”. Stacja kolejowa w Płaszowie stała się pierwszym wyzwolonym skrawkiem Polski. Więcej: http://www.fortyck.pl/wiesci_inne_224.htm
5 października 2013 r. Rafał Płatek i Grzegorz Pierzchała z klasy 2 b rozpoczęli zmagania konkursowe w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W pierwszym etapie musieli rozwiązać test złożony z 41 pytań. 19 października przyszło im złożyć egzamin ustny przed komisją, na której czele stał Prof. dr hab. Jan Rydel.

31 października uczestniczyli w Gali Finałowej Konkursu Bój o Czapkę kpt. Antoniego Stawarza, podczas której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursu wiedzy historycznej o odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Nasi laureaci zapowiedzieli ostrą walkę w przyszłym roku.