ARCHIWUM

W dniu 21 października 2014 r. nasza szkoła gościła 35-ciu uczniów ze Szwecji wraz z ich opiekunami - nauczycielami. W związku z tą wizytą nasi uczniowie przygotowali program, dzięki któremu goście mogli zapoznać się z funkcjonowaniem naszej szkoły, poznali nasze pracownie i kadrę nauczycielską.

Uczniowie ze Szwecji mieli również okazję wziąć udział w zajęciach integracyjnych z młodzieżą z naszej szkoły, podczas, gdy nauczyciele spotkali się z naszą dyrekcją. Była to okazja do bezpośredniej wymiany spostrzeżeń pomiędzy gośćmi, a gospodarzami.

Uwieńczeniem spotkania był pokaz musztry zaprezentowany gościom przez młodzież z klasy policyjno-wojskowej.

Reasumując, spotkanie z grupą ze Szwecji można śmiało uzna za udane, zarówno z punktu widzenia edukacyjno-poznawczego, jak i towarzyskiego. Spotkania z młodzieżą ze Szwecji będą wkrótce miały ciąg dalszy…