We wtorek, 15 marca br. odbył się etap szkolny XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Do eliminacji na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w naszej szkole przystąpiło 12 osób z klasy I A i I B. Gratulujemy odwagi i czekamy na wyniki.

Kolejny etap konkursu rozstrzygnie się 26 kwietnia br. na poziomie każdej diecezji. Jego formuła rózni się od pierwszych eliminacji tym, że na podstawie testu pisemnego wyłania się siedmioro uczestników z najwyższą punktacją, którzy biorą udział w części pisemnej, gdzie odpowiadają na losowane zestawy pytań bezpośrednio przed komisją konkursową. Troje zwycięzców tego etapu otrzymuje przepustkę, by reprezentować swoją diecezję w finale ogólnopolskim.

Najlepsi mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia czy italianistyka. Laureaci wraz z katechetami udają się także na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".