22 lutego na Starym Cmentarzu Podgórskim odbyły się uroczystości rocznicowe wybuchu powstania krakowskiego. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz, środowisk kombatanckich, oświaty, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz licznie zgromadzona młodzież reprezentująca 39 szkół. Nasze liceum godnie reprezentował poczet sztandarowy.

 Uczestnikom przypomniana została krótka historia powstania, odczytany został apel poległych i zmówiona została modlitwa. Żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego oddali salwę honorową, po której odbyła się ceremonia złożenia kwiatów na grobie Edwarda Dembowskiego, jednego z przywódców powstania krakowskiego.
Organizatorem obchodów było Województwo Małopolskie, Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana w Krakowie.