Kolejny raz Koło Teatralne XVI LO przygotowało spektakl wykorzystując repertuar klasyczny. Tym razem była to sztuka "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało, o czym świadczyły żywe reakcje publiczności.

Koło Teatralne skupia chętnych licealistów i gimnazjalistów ze wszystkich klas. Stwarza młodzieży możliwość twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, teatralnych, plastycznych, tanecznych. Tegoroczny spektakl pokazał, że młodzi aktorzy doskonale poradzili sobie z ciężarem ról. Dulska oburzała swą fałszywą moralnością,  Zbyszko denerwował, a jednocześnie wzbudzał litość swym zachowaniem, Mela i Hesia wzajemnie się uzupełniały, całości dopełniał milczący Dulski. Wszyscy świetnie się bawili, oglądając karykaturę mieszczańskiej rodziny, a aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
 
Całe przedstawienie można zobaczyć tutaj: "Moralność Pani Dulskiej".