Jak co roku, maturzyści XVI LO pod opieką prof. Mirosława Piskorza i prof. Krzysztofy Strug-Urbanek oraz duchownego przewodnika Ojca Macieja, wybrali się do Częstochowy na nocne czuwanie. Jest to czas wyjątkowy, możemy być sami przed obliczem Matki Bożej, bez tłumu pielgrzymów i ofiarować jej swoje troski.

Oprócz nas była tylko grupa maturzystów z Wadowic i Nowego Sącza. Czuwanie rozpoczęło się adoracją przygotowaną przez młodzież, najważniejszą częścią pielgrzymki była Msza Święta, w trakcie której modlono się o dary Ducha Świętego i wszelkie łaski. Ostatnim elementem był wspólny różaniec, w którym młodzież mogła przedstawić Matce Bożej wszelkie swoje intencje.

Wszyscy wrócili do Krakowa cali i zdrowi a co najważniejsze, umocnieni w Duchu Świętym. Teraz pozostaje przyszłym absolwentom, solidnie przygotować się do matury. Życzymy wszystkim bardzo dobrych wyników.