29 kwietnia reprezentacje klas pierwszych i drugich liceum rywalizowały w konkursie historycznym „Polskie Konstytucje”, zorganizowanym dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja.
  
Pierwsze zadanie sprawdzało wiedzę historyczną dwudziestu pięciu uczestników dotyczącą dziejów lat 1764- 1795. Historia bez chronologii się nie obejdzie, więc kolejną konkurencją było rozwiązanie krzyżówki złożonej wyłącznie z dat. W obydwu zadaniach można było uzyskać punkty nie tylko za trafność odpowiedzi, ale również za szybkość myślenia. Zespoły z klas: 1B (Sara Sosnowska, Grzegorz Rybicki, Dawid Zygadło), 1C ( Zofia Łuczyn, Małgorzata Szydłowska, Karolina Jachimczyk) i 2B ( Jakub Dziepak, Norbert Miśkiewicz, Marcin Sroka) wyszły z tych wstępnych zmagań na pozycje liderów i to między nimi rozegrała się walka o pierwsze miejsce. Należy podkreślić, iż pozostałe drużyny nie poddawały się i dzielnie walczyły.
     Przyszedł  czas na zmagania indywidualne. Praca z tekstami źródłowymi oparta była o teksty preambuł do konstytucji 1791, 1921, 1997 oraz I rozdział konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Rezultaty walki sumowane były z wynikiem z części pierwszej konkursu. W ten sposób swoją pozycję lidera ugruntowała klasa 1 B, za nią, ex aequo, usadowiły się drużyny klasy 1C i 2B.
    Jury, w składzie: K.Król, G.Siwor, pod opieką Dyr. M.Kozak- Zasadni przyznało również nagrody indywidualne i jedną w kategorii Najlepsza Preambuła. Pierwsze miejsce indywidualnie  zajęła Sara Sosnowska, tuż za nią,  ex aequo, Zofia Łuczyn i Sebastian Nowicki. Jury ma nadzieję, że autorka najlepszej preambuły, Zosia Łuczyn, wyrazi zgodę na opublikowanie swojego tekstu na stronie internetowej  szkoły.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom!