8 czerwca 2016 roku rozpoczynamy cykl konkursów recytatorskich poezji obcojęzycznej.
W tym roku nasi Uczniowie prezentują poezję Antoniego Gamonedy (ur. 1931, Oviedo, Hiszpania) – poety zasłużonego dla kultury hiszpańskiej, tłumaczonego na 17 języków obcych. Wkrótce ma również ukazać się po raz pierwszy tłumaczenie jego poezji na język polski.

Regulamin konkursu:

1. Uczestnicy konkursu prezentują jeden wybrany wiersz Antoniego Gamonedy w języku hiszpańskim oraz  jego tłumaczenie w języku polskim.
2. Jury w składzie:

mgr Małgorzata Kozak- Zasadni ( Dyrektor szkoły)
mgr Agata Ciepichał ( Wicedyrektor szkoły)
mgr Halina Żądło ( Pedagog szkolny)
mgr Grzegorz Siwor ( Przewodniczący jury)
mgr Anna Wiktoria Ogar (Opiekun konkursu )

3. Jury oceniać będzie recytatorów w dwóch grupach wiekowych: gimnazjum i liceum.
4. Ocenie podlegać będzie osobno recytacja wiersza w języku hiszpańskim i osobno w tłumaczeniu na język polski.
5. Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:
pamięciowe opanowanie tekstu, prawidłową wymowę, ogólny wyraz artystyczny.