Klasy mundurowe XVI LO w ramach zajęć specjalistycznych z policją udały się  do dawnego budynku naszej szkoły, gdzie czasowo swoją siedzibę mają Oddziały Prewencji Policji.

Podczas wizyty w OPP nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy, zadaniami i wyposażeniem tego typu oddziałów.
Najbardziej jednak podobały się ćwiczenia praktyczne z musztry policyjnej, prowadzone przez policyjnych instruktorów.
Wszyscy stwierdzili, że chcieliby częściej uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach.