Uroczystość zakończenia roku szkolnego zyskała w tym roku wyjątkowy charakter dzięki wydarzeniu, które długo pozostanie w naszej pamięci.

 Było nim przekazanie sztandaru i munduru Koła Kombatantów Związku Żołnierzy  Narodowych Sił Zbrojnych z Małogoszcza. Inicjatorem tego wydarzenia jest pan Adolf Włodarczyk – pseudonim Pocisk, jedyny żyjący członek Placówki Narodowych Sił Zbrojnych w Małogoszczu.  Zdecydował się  on za pośrednictwem swego wnuka Cezarego Włodarczyka, ucznia naszego liceum, przekazać sztandar i mundur.
             Pan Adolf zapisał się w historii walki o wolność na ziemi świętokrzyskiej uczestnicząc w  akcjach zbrojnych skierowanych przeciwko okupantowi. Jesienią 1944 roku z dwunastoosobowym oddziałem odbił w okolicy Włoszczowy niemiecką ciężarówkę pełną ekwipunku wojskowego. Jako żołnierz I Kampanii Brygady Świętokrzyskiej brał udział w bitwie pod Cacowem, gdzie zdobyto sporą ilość broni i amunicji. W marcu 1945 roku za przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w areszcie śledczym w Jędrzejowie. W maju 1945 roku uciekł z aresztu wraz z 28 żołnierzami  i byłych żołnierzy AK z oddziału Zrywa. Po ucieczce pan Włodarczyk ukrywał się dwa lata i w roku 1947 ujawnił się w krakowskim Urzędzie Bezpieczeństwa chcąc skorzystać z ogłoszonej amnestii. Następnie osiadł na rodzinnym gospodarstwie w okolicach Małogoszcza i zajął się pracą rolniczą. W latach 90- tych, kiedy już można było głośno mówić o żołnierzach wyklętych, aktywnie uczestniczył w reaktywacji NSZ i wraz z Januszem Garncarczykiem oraz Władysławem Nowakowskim -pseudonim Orzeł stworzyli Koło Kombatantów w Małogoszczu, które liczyło ponad trzydziestu członków. W 1995 koło zakupiło sztandar , który został poświęcony w kościele w Małogoszczu, a wyżej wymienieni panowie byli członkami pocztu sztandarowego.