„ ...Nad głuchą ciszą, nad obozem...”
                         Tadeusz Borowski Noc nad Birkenau

    16 listopada klasy maturalne uczestniczyły w wizycie studyjnej w byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - Birkenau.

Pierwsza część zajęć obejmowała zwiedzanie obozu Auschwitz I, w części drugiej zobaczyliśmy  Birkenau. Szczególną uwagę skupiliśmy na jednej z wystaw narodowych – wystawie żydowskiej w bloku 27. Narracja ekspozycji oparta jest na pomyśle Instytutu Yad Vashem i ukazuje w oparciu o przedwojenne zdjęcia i filmy różnorodność życia europejskich Żydów przed II wojną, wykorzystuje  nagrania archiwalne ilustrujące narastanie antysemityzmu w III Rzeszy, przedstawia zapisy relacji Ocalonych - Świadków Historii. Niezwykłym doświadczeniem jest zwiedzanie sali poświeconej pamięci 1,5 miliona dzieci zamordowanych podczas Zagłady.  Na ścianach budynku izraelska artystka Michal Rovner pieczołowicie odtworzyła dziesiątki dziecięcych rysunków powstałych w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Skalę zbrodni uświadamia sala z księgą imion, w której zgromadzono wszystkie zebrane przez Instytut Yad Vashem nazwiska ofiar Shoah.
    Zwiedzając Birkenau dotarliśmy do tzw. Kanady, miejsca grabieży mienia ponad miliona ofiar, znanego wszystkim z kart opowiadań Tadeusza Borowskiego. Byliśmy także w Saunie, miejscu, gdzie więźniowie byli przyjmowani i rejestrowani. Szczególne wrażenie zrobiły na nas ruiny krematoriów a szczególnie krematorium IV, gdzie 7.10.1944 doszło do buntu więźniów Sonderkommando. Dzień przed wizytą studyjną w Muzeum Auschwitz oglądaliśmy poświęcony właśnie tym wydarzeniom film Syn Szawła w reżyserii László Melisa.
    Wizyta w Auschwitz była dla wszystkich uczestników trudnym doświadczeniem, warto było jednak ponieść ten wysiłek, gdyż jak mówił George Santayana „Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie”.